Monday, September 26, 2011

arwr newydd

Bydd yna arwr newydd teledu lleol yn Kagoshima, gorllewin Japan. Hayato ydy ei enw o, un tebyg i nifer mawr o arwyr teledu i blant, a dydy'r gyfres ddim wedi cael ei chynhyrchu gan Kurosawa. Amcan y gyfres ydy hyrwyddo'r ardal a'i chynnyrch. (Mae Hayato'n hoff iawn o'r bwyd a'r diod lleol!)

Yr hyn sy'n fy ymddiddori ydy'r ffaith bydd y cymeriadau i gyd yn siarad tafodiaith Kagoshima. Fel rheol mae cymeriadu rhaglenni plant felly'n siarad y Japaneg safonol ar wahân i ambell i gymeriad ymylol. Rhaid cyfaddef bod yna dueddiad yn Japan i ddirmygu tafodieithoedd a'r llefydd gwledig cyfan. Ac mae'r bobl wledig ar y llaw arall yn tueddu i deimlo'n israddol eu hunan. O ganlyniad mae unrhywun sy'n siarad tafodiaith yn trio ei dileu a thrio siarad y Japaneg safonol oni bai pan maen nhw gyda'u pobol.

Gan ystyried y cefndir felly, mae'n dda gen i weld cyfres teledu sy'n ymfalchio yn ardal wledig ac a'i thafodiaith. Ond mae tafodiaith Kagoshima'n hynod o anodd dallt; ella bydd angen is-deitl!

No comments: