Monday, September 19, 2011

diwrnod yn arkansas

Es i ynghyd a'r teulu (sydd ar ôl dw i'n meddwl) i Arkansas ddoe er mwyn ymweld fy mab sy'n astudio ym Mhrifysgol Arkansas.

Cymerodd hi lai nag awr a hanner i Fayetteville drwy fryniau braidd yn hardd. Aethon ni i'r eglwys gyntaf lle mae fy mab yn mynychu a oedd yn llawn o fyfyrwyr y brifysgol. Yna i ffreutur y brifysgol i gael cinio sydyn. Roedd y bwyd yn dda iawn efo digon o ddewis. Roedd yn ddiwrnod y teuluoedd digwydd bod, ac felly roedd yna rieni eraill yma ac acw. Cawson ni gip ar ei ystafell, wedyn chwarae ping-pong yn y neuadd. Mae'r brifysgol yna'n llawer mwy nag un yma. Mae mwy o'r myfyrwyr yn gwisgo dillad efo symbol y brifysgol, sef Razorbacks.

Roedd pawb yn flinedig yn y car adref er bod ni'n cael diwrnod dymunol. Syrthion ni i gyd i gwsg yn braf, hynny ydy heblaw'r gŵr druan a oedd yn gyrru wrth gwrs.

No comments: