Wednesday, September 7, 2011

yn y llyfrgell

Mae trefn llyfrgell yr ysgol wedi newid a dw i'n gwirfoddoli dwywaith yr wythnos efo mam y brifathrawes. Mae hi yn ei 80au ac yn wybodus oherwydd bod hi'n arfer gweithio fel llyfrgellydd yn Tulsa. Yn ystod ein hegwyl mae hi'n sôn am ei hanes yn aml pan oedd hi'n byw tramor efo ei gŵr a oedd yn gweithio i Lu Awyr America. Roedden nhw'n byw yn Japan, yr Almaen, Bermiwda ac yn y blaen, ac roedden nhw'n teithio'n helaeth yn y gwledydd tra oedden nhw yno. Cafodd hi ei magu ar fferm yn Oklahoma ac roedd hi'n gyfarwydd â gofalu am wartheg, godro, corddi a'r holl orchwyl ar fferm. Bydd hi'n gwirfoddoli ond tan lyfrgellydd arall yn dod. Yn y cyfamser dw i'n mwyhau cael sgyrsiau diddorol efo hi.

No comments: