Friday, September 23, 2011

puzzle

Fuodd Puzzle, un o'n moch cwta ni farw ddoe'n reit sydyn. Er bod hi braidd yn hen ac wedi cael 7 o fabis, roedd hi'n o lew hyd at ddiweddar. Doedd neb yn disgwyl iddi fynd mor sydyn. Claddon ni hi yn yr ardd gefn wrth ochr ei gŵr. Fy ail ferch sydd yn Japan ers dros flwyddyn a oedd ei phiau hi. A dan ni wedi bod yn gofalu am Puzzle a'r ddau eraill tra mae hi i ffwrdd; mae hi i ddod adref y mis nesaf. Fedra i ddim wynebu marwolaeth anifeiliaid anwes.


2 comments:

Linda said...

Gwybod yn iawn sut wyt yn teimlo Junko....

Emma Reese said...

Diolch i ti Linda.