Sunday, September 4, 2011

hoe fach

Ces i sioc wrth agor y drws y bore 'ma'n clywed yr awyr oeraidd yn annisgwyl. Mae'r tymheredd yn disgyn o 100F/38C i 75F/24C dros nos. Mae'n wyntog hefyd; efallai bod storm ar ei ffordd.

Mae'r teulu newydd adael am Lyn Tenkiller i gael hwyl efo eu ffrindiau. Byddan nhw'n aros yna dros nos. Mae hynny'n golygu bydda i'n cael hoe fach ar fy mhen fy hun adref (wel, efo'r moch cwta.) Dw i wedi bod mor brysur wedi i'r ysgol gychwyn fis yn ôl, felly dw i'n barod am dipyn o lonyddwch.

No comments: