Wednesday, September 14, 2011

enfys

Gwelais i enfys y bore 'ma! Mae'n ofnadwy o sych eto yn yr ardal hon; mae tân ar gae yma ac acw. Arhosodd mwg yn yr awyr drwy'r dydd ddoe hyd yn oed. Roeddwn i'n mawr obeithio bydden ni'n cael glaw heddiw wedi gweld yr enfys, ond mae'n heulog eto gwaetha'r modd. Dysgais i air newydd Eidaleg - arcobaleno (enfys.)

No comments: