Thursday, September 15, 2011

glaw o'r diwedd

Dim digon ond o leiaf cawson ni dipyn o law heddiw. Roedd yn oeraidd yn sydyn a rhaid gwisgo siaced pan oeddwn i'n cerdded pnawn 'ma. (Roedd yr "air-conditioner" ymlaen yn ein tŷ ni ddoe!) Mae llawer o bobl yn sâl yr adeg yma oherwydd y tywydd eithafol hwn.

No comments: