Monday, September 5, 2011

diwedd yr hoe

Daeth y teulu'n ôl wedi cael amser hyfryd wrth y llyn. Roedd y tywydd yn berffaith a chawson nhw gwmni dymunol a bwyd blasus. Ces innau ddiwrnod a noson braf hefyd. Roedd yn anhygoel o ddistaw; fe wnes i beth bynnag roeddwn i eisiau ei wneud heb baratoi swper, tacluso'r tŷ ac yn y blaen. (Roedd rhaid smwddio ond roeddwn i'n gwrando ar bodlediadau wrth wneud y gwaith.)

Mae'r hydref wedi cyrraedd yn sydyn.

No comments: