Tuesday, September 13, 2011

y caead

Dw i'n deall teimladau awdur Tokyobling sy'n rhyfeddu at bethau braidd yn gyffredin yn Japan, neu bethau mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn ystyried yn gyffredin.

Roeddwn i hefyd wrth fy modd yn cerdded ar ffyrdd cul Llanberis yn edrych ar y tai teras, ar yr enwau ar eu drysau, y gerddi bychan ac yn y blaen yn ogystal y golygfeydd godidog. Un peth a wnaeth fy nharo i'n rhyfedd oedd caead y twll archwilio (manhole?) triongl. Dw i ddim yn gwybod ydy o'n gyffredin draws Gymru neu'r DU cyfan, ond dw i erioed wedi gweld un tebyg; o leiaf dw i erioed wedi sylwi arno fo nes gweld un yn Llanberis y tro hwn.

Doeddwn i ddim yn sgrifennu amdano fo tra oeddwn i'n adrodd fy hanes, ond ces i fy ysbrydoli gan Tokyobling, a dyma fo.

1 comment:

Emma Reese said...

Hej, välkommen till min blogg!