Friday, September 9, 2011

awgrym i gymru

Dw i newydd ddarganfod gwefan newydd Eidalaidd. Cewch chi weld pethau amrywiol ar y sgrin drwy'r dydd bob dydd - bwyd, llefydd, ffasiwn ac yn y blaen yn Eidaleg efo is-deitolau. Amcan y wefan ydy denu twristiaid i'r Eidal a gwerthu nwyddau a wnaed yn y wlad yna; mae gen i ryw deimlad y byddan nhw'n llwyddo! Yn ogystal, mae hi'n ofnadwy o ddefnyddiol i ddysgwyr Eidaleg.

Pam na wneith Cymru'r un peth? Hynny ydy cynhyrchu rhaglen teledu debyg ar y we sydd ar gael i'r byd? Ar hyn o bryd fel pawb yn gwybod dydy'r rhan fwyaf o raglenni S4C ddim ar gael i rai tu allan i'r DU. Fel mae'n digwydd mae Llywodraeth Cymru wrthi'n denu twristiaid fel gwledydd eraill yn y byd. Dyma fodd ardderchog i gyflawni'r nod a helpu'r dysgwyr yn y byd ar yr un pryd!

No comments: