Friday, January 29, 2016

bath llefrith

Mae'n anodd cynhesu fy hun mewn cawod ar noson oer, ond prin fy mod i'n cael bath go iawn gan fy mod i mor brysur gyda'r hwyr fel arfer. Neithiwr, fodd bynnag roedd eisiau cael bath poeth arna i'n arw, ac felly a bu. Mae gen i "rysáit" ar gyfer bath prin - cwpaned o finegr gwyn a llond llaw o geirch mewn hosan neu deits (rhai i daflu i ffwrdd.) Mae finegr yn lladd y bacteria ac mae ceirch yn gwneud eich croen yn anhygoel o lyfn. Bydd y dŵr yn troi'n wyn wrth i chi wasgu'r ceirch - bath llefrith llysieuol!

2 comments:

Yvonne said...

I'm going to try that when I get back home. My skin is so dry after these past couple of winter months.

Emma Reese said...

I'm sure you'll love it.