Monday, January 25, 2016

trên drwy'r dref

Roedd rhwydwaith o reilffordd yn arfer cysylltu o gwmpas rhai trefi yn Oklahoma, Arkansas a thu hwnt. Roedd gorsaf trên yn y dref yma hyd yn oed nes dros 70 mlynedd yn ôl. Dim ond darn o draciau trên sydd ar ôl bellach. Yn ddiweddar dysgodd fy mab yn y dosbarth am hanes y trên, a dyma googlo e ffeindio rhyw ffeithiau. Byddai'n gyfleus iawn mynd i faes awyr Tulsa pe bai'r trên yn dal i fodoli.

No comments: