Thursday, January 7, 2016

hank the cowdog

Mae cyfres Hank the Cowdog yn boblogaidd iawn. Roedd fy mhlant yn hoff iawn ohoni hi hefyd pan oedden nhw'n ifancach; darllenon nhw'r holl nofelau, rhyw 60 i gyd. Roedd fy mab ifancaf eisiau i mi ddarllen nofel gyntaf y gyfres, sef the Original Adventures, a rhoi copi i mi'n anrheg Nadolig. Roedd yn hynod o ddifyr a dweud y gwir. Mae Hank yn wirion weithiau ond mae'n dweud pethau call hefyd sydd yn eich gwneud chi'n meddwl yn ddwfn. Mae fy mab yn fodlon fy mod i'n mwynhau'r nofel.

No comments: