Sunday, January 10, 2016

siop de cwningod

Yn ddiweddar aeth fy merch yn Japan i "siop de cwningod" lle dach chi'n cael chwarae efo cwningod tra yfed te. Rhaid dilyn cyfarwyddiadau llym i dreulio amser efo'r cwningod annwyl a dof - rhaid golchi'ch dwylo, rhaid gwisgo ffedog, rhaid rhybuddio'r staff cyn codi o'r sedd, ayyb. Mae fy merch yn hoff iawn o anifeiliaid bychan, felly cafodd hi amser hyfryd un diwrnod. 

No comments: