Tuesday, January 19, 2016

sbwriel yn y goedwig

Aeth dau ieuenctid i'r goedwig gerllaw i gasglu sbwriel ddoe. Daethon nhw'n ôl wedi rhyw awr efo llond bag du o duniau ayyb ynglŷn â bwced (llenwon nhw o efo sbwriel) a darn o blastig. Dim ond crafu'r wyneb ydy hyn a dweud y gwir. Mae rhannau o'r goedwig wedi troi'n domen sbwriel sydd yn cynnwys oergelloedd, peiriannau golchi, môr o duniau, ac yn y blaen.

No comments: