Sunday, January 31, 2016

cig eidion yr wythnos

Mae fy nghoginio'n newid ers dod ar draws fideos Elisabetta e rhai Marco Bianchi yn ddiweddar. Roeddwn i'n ceisio bwyta'n iach o'r blaen, ond rŵan dw i'n cael hwyl profi ryseitiau llysieuol newydd hynod o flasus. Na fyddai ots gen i beidio bwyta cig o gwbl (dw i'n dal i hoffi pysgod weithiau,) ond bydda i'n defnyddio cig eidion unwaith yr wythnos ar gyfer y gŵr. Hwn oedd cig eidion yr wythnos diwethaf sef beef enchilada. Fe wnes i salad cwscws gwenith cyflawn i fynd efo'r saig.

No comments: