Tuesday, January 12, 2016

byrgyr ffa, fersiwn arall

Coginiais fyrgyr ffa i swper eto. Y tro hwn, newidiais y cynhwysion tipyn bach a chael canlyniad gwych - yn lle ceirch sych, roeddwn i'n defnyddio rhai wedi'u mwydo mewn ychydig o ddŵr poeth; Ychwanegais ffa gwyrdd meddal a digon o dyrmerig (ffefryn Elisabetta) hefyd. Roedd y byrgyr yn hynod o braf.

No comments: