Tuesday, January 26, 2016

rysáit arall

Roedd yn llwyddiannus y tro hwn - rysáit arall gan Elisabetta, sef tortine alle patate ripieni (patis tatws wedi'u llenwi.) Maen nhw'n debyg i croquette wedi eu ffrio ar y badell neu bobi yn y popty. Defnyddiais nionyn a chêl yn hytrach na madarch a phigoglys. Ychwanegais ddarnau bach o benwaig mewn tun a thamaid o gig moch hefyd. Roedden nhw'n hynod o flasus ac roedd y teulu'n hapus iawn.

No comments: