Saturday, January 23, 2016

methiant

Dw i wedi bod yn coginio seigiau newydd ar ôl ryseitiau Elisabetta e Marco Bianchi yn ddiweddar. Maen nhw'n wych a dw i a'r teulu wrth ein bod. Neithiwr fodd bynnag, doedd y cawl ddim yn dda a dweud y gwir, nid ar y rysáit roedd y bai ond ar y bwmpen. Sgwash mesen oedd o yn hytrach na phwmpen. (Does dim pwmpenni blasus ar gael yma.) Er bod y cynhwysion yn hynod o iach fel ffacbys a haidd, rhoddodd y sgwash flas od. Mae llond powlen fawr o sbarion; bydda i'n bwyta tamaid bob dydd.

No comments: