Monday, January 4, 2016

cam newydd i fy merch

Adawodd fy merch 19 oed adref y bore 'ma i fynychu prifysgol fach yn Nhalaith Missouri, hebryngwyd gan ei thad a'i chwaer hŷn. Mae'r brifysgol Gristnogol yn hunangynhaliol yn gwrthod cymorth llywodraethol, ac mae'r myfyrwyr yn medru talu'r ffi a'r costau byw drwy weithio ar y campws bob dydd ac yn ystod y gwyliau. Hogan o Kazakhstan ydy ei fflat mêt. Mae rhyw 500 o fyfyrwyr newydd wrthi'n ymgartrefu ar y campws heddiw.

No comments: