Friday, January 8, 2016

e-bost

Roeddwn i mor hapus efo fy nghwpan o Loegr yn ogystal â gwasanaeth hyfryd y cwmni fel anfonais e-bost yn diolch iddyn nhw. A dyma gael ateb cwrtais ganddyn nhw'r bore 'ma. Diolchodd Raymond i mi am sgrifennu atyn nhw ac roedd o'n hapus iawn darllen fy neges. Dwedodd y byddai fo'n ei phasio at y staff eraill. Cynhesodd hyn fy nghalon tra bod paned o de yn y cwpan newydd yn cynhesu fy nghorf hefyd.

No comments: