Thursday, January 21, 2016

melaccio

Fe wnes i gacen afal yn ôl rysáit arall Marco Bianchi. Enwodd o hi'n Melaccio. Mae hi'n gacen lawn o afalau, cnau a rhesins heb wy na menyn. Nid fegan dw i, ond dw i wrth fy modd efo ryseitiau iach Marco. Wedi gweld y fideo rysáit sawl tro a newid gram i gwpan, dyma brofi'r gacen hon - mae'n wych! Fe osodais y popty ar 180C/350F yn lle 200C/392F ar ôl gweld cacen Marco braidd yn ddu ar y wyneb. Y tro nesaf, bydda i'n dechrau efo'r cynhwysion sych yn hytrach na'r afalau oherwydd bydd yn cymryd amser i falu'r cnau ayyb tra'r darnau o afalau'n prysur feddalu mewn siwgr. 

No comments: