Tuesday, July 5, 2016

17 mlynedd

Penblwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae'n anodd credu bod hi wedi bod yn 17 mlynedd ers iddo gael ei eni. Cafodd ei eni adref fel ei ddwy chwaer, yn fy ystafell wely yn y tŷ presennol i fod yn fanwl. Mae o'n chwe throedfedd a dwy fodfedd o daldra bellach, ac yn mynd i'r brifysgol flwyddyn nesaf. Does ryfedd fy mod i'n mynd yn hen!

No comments: