Wednesday, July 6, 2016

ben bore

Dw i'n mwynhau cerdded yn y gymdogaeth ben bore. Cyn hanner awr wedi chwech bydda i'n cychwyn fel arfer. Mae'n olau er bod yr haul heb godi. Mae amrywiol o adar yn prysur wneud eu defod foreol tra bydda i'n cerdded. Does neb allan (ar wahân i ambell i berson efo'i gi) eto. Bydda i'n anelu at y goedwig. Bydda i'n teimlo'n hyfryd wrth weld y coed mawr a blodau gwyllt ac yn anadlu'r awyr ffres. Mae'n anhygoel bydd y ddaear newydd yn filwaith brafiach na hyn i gyd. Gwelais ddwy ewig heddiw. Rhedon nhw i ffwrdd heb wneud sŵn. Wedi cerdded am dri chwater awr, bydda i'n barod i wynebu'r diwrnod.

No comments: