Saturday, July 2, 2016

bedd bach

Bu farw Coco, ein mochyn cwta olaf ni'r bore 'ma. Roedd hi'n arwain bywyd hapus am wyth mlynedd wrth gael gofal gwych. Mae'n bob tro trist iawn, fodd bynnag, pan anifail anwes yn marw. Roedd hi yma'r bore 'ma ond dydy hi ddim bellach. Roedd rhaid i mi gyflogi hogyn cyfagos i balu bedd yn yr iard cefn gan fod y gŵr a'n mab ni oddi cartref heddiw. Mae hi'n gorffwys yn ymyl ei brawd.

No comments: