Thursday, July 7, 2016

cwningen

Cychwynnais gerdded am bump o'r gloch a hanner y bore 'ma. Roedd yn hanner tywyll ac roedd y gwynt yn gynnes ar fy mochau. Sylwais i gath wen yn syllu ar ochr arall y ffordd; roedd hi'n barod i neidio. Cwningen frown fach. Roedd y gwningen heb symud er mwyn cuddio oddi wrtha' i. Gwelodd y gath fi a stopio'r hela am sbel, ond ar ôl i mi ei phasio hi, ail-gychwynnodd. Dyma gerdded tuag at y gwningen nes iddi redeg i ffwrdd. Cymer ofal, fach.

No comments: