Saturday, July 16, 2016

teclyn newydd (i mi)

Dw i'n gwirioni ar y teclyn bach hwn a brynais yn ddiweddar. Ar gyfer gwrando ar yr ieithoedd dw i'n eu dysgu prynais i fo, yn hytrach na siarad ar y ffôn. (Dw i ddim yn ffonio'n aml.) Does angen cludo fy iPhone efo cordyn clustffonau clymog yn fy mhoced tra byddai'n golchi llestri. Mae o'n ysgafn, cyfforddus a hawdd ei ddefnyddio (hyd yn oed i mi.)

No comments: