Wednesday, July 13, 2016

hank you

Roedd fy merch a'i gŵr yn ymweld â ni'r penwythnos diwethaf (iddi fynd at y deintydd lleol.) Pryd bynnag byddai fy mhlant hyn yn aros yma, byddan nhw'n tueddu i adael peth neu ddau bersonol. Pan es i'r ystafell roedd y cwpl yn aros ynddi hi, dyma ffeindio charger ffôn ar y llawr. Gyrrais neges testun at fy mab yng-nghyfraith i ofyn a ydy o ei un o. Ydy. Sgrifennais, "I can nail it tomorrow" gan deipio "n" yn lle "m" ar ddamwain. Atebodd ar unwaith, "hank you."

No comments: