Friday, July 8, 2016

dim esgus

Does dim esgus dros derfysgaeth a thrais. Dywedir yn aml, fodd bynnag, bod gormes yn gorfodi'r bobl i fod yn derfysgwyr a throseddwyr treisgar. Pe bai'r ddamcaniaeth yn wir, byddai'r Iddewon yn derfysgwyr a throseddwyr mwyaf erchyll yn y byd.

No comments: