Saturday, July 9, 2016

pecyn o israel

Mae o yma! Mae pecyn o Israel newydd gyrraedd! Agorais i fo'n awyddus a chymryd allan yr eitemau wedi'u lapio'n ddiogel. Cynhyrchwyd popeth gan yr Israeliaid lleol sydd yn gweithio'n galed i gynhyrchu cynnyrch a nwyddau o ansawdd uchel:

Potel o olew olewydd (Hebron)
Dates (Dyffryn Jordan)
Granola siocled banana (Ucheldir Golan)
Tywel cegin (ardal Binyamin)
Shakers halen a phupur (Anialwch Jwdea)
Tlws crog arian (Samaria)

Dw i'n gwirioni ar y tlws crog, calon efo ffurf tir Israel yn y canol. Mae'r date a granola yn arbennig o dda. Dw i erioed wedi bwyta date mor flasus yn fy mywyd. Hwn ydy ffordd wych i frwydro yn erbyn BDS a chefnogi Israel.

No comments: