Sunday, July 3, 2016

pedwerydd gorffennaf arall

Wrth i'r Unol Daleithiau ddathlu Diwrnod Annibyniaeth, rhaid cofio'r pedwerydd Gorffennaf arall 40 mlynedd yn ôl. Cipiwyd awyren Awyr Ffrainc gan derfysgwyr. Gwnaethon nhw i'r awyren lanio ym maes awyr Entebbe, Uganda. Bygythion nhw i ladd y gwystlon oni bai byddai Israel yn rhyddhau rhai terfysgwyr o'r carchar. Dyfeisiodd Israel gynllun beiddgar - anfonodd bedwar C-130 sydd yn cludo commandos a sawl Mercedes i Uganda i achub y gwystlon. Llwydddd y commandos i achub 102 ar ôl brwydr galed er lladdwyd pedwar ynghyd â Yonatan Netanyahu, arweinydd  y cyrch a brawd Prif Weinidog cyfredol Israel. Cludwyd y 102 adref yn ddiogel at y teuluoedd ecstatig. Dyma fideo ddogfen wych.

No comments: