Sunday, July 10, 2016

ateb

Anfonais neges sydyn a thri llun ddoe at Lev Haolam i ddweud pa mor fodlon ydyw i efo'r pecyn. Ces i ateb y bore 'ma (ar ôl Saboth); maen nhw'n hapus ei fod o'n fy mhlesio a fy mod i ynghyd y teulu'n cefnogi Israel cant y cant.

No comments: