Friday, July 29, 2016

crochenydd

Dyma Batya, crochenydd a nyrs yn Itamar yng ngogledd Samaria, Israel. Yn wreiddiol o America, mae hi a'i theulu yn byw yn y dref fach honno efo'r mil eraill. Mae hi'n cael ysbrydoliaeth gan yr amgylchoedd wrth greu ei chrochenwaith hardd. Er bod yr Iddewon yno'n cael eu hymosod gan y Palestiniaid yn aml, maen nhw'n benderfynol o fyw ar dir eu tadau er mwyn cryfhau presenoldeb Iddewig ym mhob cwr o Israel. Lev Haolam sydd yn prynu ei chrochenwaith dros y cwsmeriaid rhyngwladol. Gobeithio y bydda i'n derbyn un o'i gwaith mewn pecyn un diwrnod.

No comments: