Monday, July 11, 2016

tour de france

Mae fy merch yn Andorra efo'r teulu Ffrengig yn mwynhau eu gwyliau am ddyddiau. Aethon nhw yno i weld Tour de France yn bennaf. Dewison nhw lecyn braf wrth ymyl yr heol am ddeg o'r gloch ac roedden nhw'n ymlacio a chwarae cardiau ayyb ar flanced nes i'r beicwyr ddod, am bedwar o'r gloch. Gofynnais i ydy hi'n medru gweld y ddau Gymro, ond yn anffodus aeth pawb heibio'n rhy gyflym iddi wybod pwy oedd pwy. Profiad arbennig beth bynnag.

No comments: