Saturday, December 31, 2016

ar ddiwedd y flwyddyn

Digwyddiadau pwysig (personol a chyhoeddus) y flwyddyn hon:

Ionawr - Dechreuodd fy merch ifancaf yn y brifysgol yn nhalaith Missouri.
Chwefror - Ces i anafiad difrifol ar y cefn. 
Mehefin - Cafodd fy ŵyr cyntaf ei eni. 
Awst - Dechreuodd fy merch arall weithio fel tiwtor Saesneg yn Japan.
Tachwedd - Enillodd Donald Trump yn yr etholiad arlywyddol er gwaethaf pawb a phopeth.

Dw i'n ddiolchgar dros ben i Dduw am ei drugaredd ar America. Edrycha' i ymlaen at y flwyddyn newydd efo llawn obaith.

No comments: