Wednesday, December 5, 2007

atgofion o gymru 23


Fedrwn i ddim cwyno bod y llety'n ofnadwy. Dim ond £13 y nos oedd o. Roedd rhywun yn chwarae cerddoriaeth swnllyd drwy'r nos tan chwech yn y bore wedyn. Rôn i'n ddiogel a ches i ddigon o ddwr poeth am gawod o leia.

Glaw glaw a mwy o law bore trannoeth. Rôn i'n gobeithio mynd i Sain Ffagan ond nes i roi gorau i'r syniad ar ôl colli'r bws cynnar. Yn lle, es i i siopa am anrhegion i'r teulu nes i mi ymweld ag Arfon a'i deulu.

Mi ges i hyd i siop Bluebirds. Roedd y rhan fwya o'r pethau ar sêl. Prynes i grysau (£10 yr un) i'r gwr a'r mab hyna sy'n hoffi pêl-droed. Mi ddylwn i fod wedi prynu rhywbeth i mi fy hun hefyd!

No comments: