Wednesday, July 6, 2011

cymru 2011 - antur waunfawr


Antur Waunfawr oedd mudiad arall roeddwn i'n gwirfoddoli gyda nhw am wythnos. Roedd yna weithgareddau i blant efo anghenion arbennig - gweithdai crefftau, addurno cacennau, ymweld y ganolfan ailgylchu ac yn y blaen.

Roeddwn i'n teimlo'n swil ar y dechrau a dw i'n siŵr bod y plant yn teimlo'r un fath. Ond wrth i ni weld ein gilydd bob dydd, dysgais i enwau'r plant yn fy ngrŵp a dechrau teimlo'n agos atyn nhw.

Tra oedden ni'n mwynhau'r pnawn olaf yn ymlacio, dyma ni'n clywed llais angylaidd sy'n debyg i Aled Jones yn hogyn bach. Pwy oedd yn canu ond un o'r plant hŷn! Canodd mor swynol yn Gymraeg a Saesneg wrth gofio'r geiriau i'r dim a chyda chymaint o deimladau. Dygodd gymeradwyaeth frwdfrydig.


No comments: