Monday, July 4, 2011

cymru 2011 - llefrith i marks & spencer


Mae llefrith Aled i gyd ynghyd rhai ffermydd eraill yn cael ei brynu gan Marks & Spencer a chael ei werthu yn eu siopau ar draws Gymru. (Dydy'r labeli ddim yn nodi'r cynhyrchwyr.) Tipyn o gamp ydy hyn achos bod gan M&S safon uchel o ran eu nwyddau.

Creodd hyn gymaint o argraff arna i fel bod rhaid i mi weld y llefrith ar eu silffoedd. A dyma deithio i Fangor i gyflawni'r cynllun. Dyma nhw - potelau plastig llefrith Aled yn llenwi silffoedd M&S yn urddasol. (Daeth peth ohonyn nhw o'r fuwch a ddod ar fy ôl hefyd!)

No comments: