Sunday, July 17, 2011

dewis anodd

Diolch i Antwn a rodd gwybod i mi am ganlyniad gêm derfynol Cwpan y Byd pêl-droed merched. A diolch i rywun a rodd glip y "penalty shoot-out" ar You Tube yn barod. Roeddwn i a'r teulu'n medru gweld diwedd y gêm fawr. Llongyfarchiadau i dîm Japan! Ond a dweud y gwir, doeddwn i ddim yn gwybod pwy ddylwn i'w gefnogi. Efallai mai dyna sut roedd yr Americanwyr Japaneaidd yn teimlo yn ystod yr Ail Ryfel Byd! Wedi dweud hynny, efallai fy mod i'n falch i Japan ennill y tro hwn i godi calonnau pobl Japan yn sgil y trychineb diweddaraf.

No comments: