Sunday, July 10, 2011

teclyn hwylus blogger

Dw i newydd sylwi bod yna declyn hwylus Blogger, sef Statistics. Fe gewch chi wybod faint o bobl sy'n darllen eich blogiau ac o le maen nhw'n byw ac yn y blaen.

Mae'r rhan fwyaf o fy narllenwyr yn byw yn UDA wrth reswm, ond mae yna nifer sylweddol yn byw yn Ffrainc yn hollol annisgwyl, mwy nag yn y DU. Felly diolch yn fawr i'r Cymry yn Ffrainc am ddod, ac wrth gwrs i bawb yn y byd lle bynnag dach chi'n byw.


No comments: