Wednesday, July 20, 2011

ishinomaki


Ishinomaki - tref fach bysgota a gafodd ei tharo'n wael yn y daeargryn a tsunami enfawr - y mae'r gŵr yn aros ynddi. Collodd hi 6,000 o'i thrigolion ac mae hi'n dal mewn angen difrifol er bod cymaint o falurion wedi cael eu clirio mewn amser rhyfeddol o fyr. Mae yna nifer mawr o fudiadau preifat o Japan a thramor ynghyd y llywodraeth yn ceisio'n galed i'w helpu. Mae Samaritan's Purse newydd gychwyn atgyweirio ac ailgodi 300 o dai yno sydd gan sylfeini solet. Maen nhw angen seiri profiadol a fydd yn gwirfoddoli.
No comments: