Saturday, July 16, 2011

jamiau o'r eidal

Mae'r archfarchnad leol (dim Wal-Mart) newydd ddechrau gwerthu jamiau organig o'r Eidal, sef Fiordifrutta. A dyma brynu un ceirios a'i fwyta. O, mae o'n ofnadwy o flasus heb fod yn rhy felys. A dweud y gwir, gwelais i hanes y jamiau ar raglen deledu'r Eidal. (Does dim ffwdan ar hawlfraint a ballu!) Felly mae'n braf cael blasu un ohonyn nhw.

No comments: