Friday, July 22, 2011

yn boeth

Mae'n dros 100F/37C ac mae'n air-conditioner ni wedi torri. Dechreuodd y rhewgell fethu. Fydd y dyn trwsio ddim yn medru dod tan yn hwyr yn y pnawn. Dan ni'n cael ein coginio.

2 comments:

Linda said...

O Na ! Mae hynny'n llawer rhy boeth. Gobeithio fod gen ti ffans i helpu rhywfaint.Oes 'na unrhyw sôn fod y gwrês yn mynd i ostegu ? Gobeithio y cei di drwsio'r rhewgell yn fuan. Meddwl amdanoch...xx

Emma Reese said...

Cafodd ei newydd drwsio ond am y tro. Bydd rhaid prynu un newydd cyn hir. Cawson ni ddwy noson heb gwsg oherwydd y gwres. Dw i'n ddiolchgar iawn am A/C!