Thursday, July 7, 2011

cymru 2011 - oren


Ces i a fy nhair ffrind swper hyfryd mewn tŷ bwyta o'r enw Oren yng nghanol Caernarfon un noson. Tŷ bwyta bach a thwt sy'n cael ei redeg gan ddyn o'r Iseldiroedd. (Mae o wedi dysgu Cymraeg, chwarae teg iddo.) Mae o'n cynllunio bwydlen unigryw bob mis yn ôl thema wahanol; Ffrengig, Twrcaidd a llysieuol Japaneaidd ac yn y blaen. A'r olaf a gynigir y mis hwn.

Roedd yna saith saig fach yn y cwrs, pob un unigryw a gwnaed gyda gofal. Y perchennog ei hun a'n gweinodd. Roedd dyna'r tro cyntaf i mi flasu cawl soia a thomato, cyfuniad annisgwyl ond braf. Cawson ni'n tair ein synnu yn y diwedd bod ni'n eistedd wrth y bwrdd am dair awr! Roedd y bwyd yn dda a'r cwmni'n ddymunol.

No comments: