Sunday, July 3, 2011

cymru 2011 - gweld y godro


"Ga' i weld y godro?" - cwestiwn diniwed a ofynnais i wrth Aled, y ffermwr llefrith. Roeddwn i'n rhyw feddwl y byddwn i tu ôl i wydr neu rywbeth tebyg. Doeddwn i ddim yn disgwyl felly i mi gael bod yng nghanol y gwartheg y byddai wrthi. Ces i dipyn o ofn a dweud y gwir achos bod nhw'n llawer mwy na'r disgwyl, ac roedd rhai ohonyn nhw'n dangos gryn dipyn o ddiddordeb yno fi. Roedd rhaid i mi guddio tu ôl i ddrws y buedy rhag un or-chwilfrydig!

Mae gan Aled a'i deulu waith caled. Rhaid godro 100 o wartheg ddwywith bob dydd, a chymrith dair awr i orffen bob tro. Ar ben hynny, mae yna gant o waith eraill ynglŷn y fferm wrth gwrs. Ond mae'r teulu i gyd mor glên a chroesawgar. Ces i fy ngwahodd i swper ar ôl y godro hyd yn oed. Roedd y selsig cartref yn andros o flasus.


No comments: