Thursday, July 14, 2011

tŷ totoro

Mae'r gŵr yn barod i fynd i'r gogledd efo criw o wirfoddolwyr i helpu yn yr ardaloedd a gafodd eu dinistrio yn y trychineb erchyll. Arhosodd o mewn tŷ yn Chiba (ger Maes Awyr Narita) a drefnwyd drosto neithiwr. Dyma fo'n gyrru llun o'i ystafell sy'n debyg i'r un a ymddangosodd yn y ffilm Totoro. Mae pob dim yn lan ac yn dwt yn Japan yn ddiweddar; doeddwn i ddim yn gwybod bod tai felly yn dal i fodoli. Gwelodd y gŵr rai tebyg i Makkuro-kurosuke hefyd pan rodd o'r golau ymlaen; ond roedden nhw'n hir ac roedd ganddyn nhw nifer o goesau! Mae o'n medru defnyddio'r we, diolch i'r antena bach y mae o'n cael ei fenthyg.

No comments: