Friday, July 8, 2011

cymru 2011 - gadael

Fel dywedir, mae amser i bob gorchwyl dan y nef. Daeth fy amser i ddod adref felly. Dw i wedi cyfarfod cynifer o bobl glên, Gymraeg neu ddi-Gymraeg a dod yn nabod rhai ohonyn nhw'n dda. Roedd yn brofiad hyfryd cael treulio amser efo nhw yn hytrach na gweld y golygfeydd yn unig fel twristiaid cyffredin. Byddai tro nesa? Gobeithio. Os byw ac iach.

Hanesyn bach i orffen yr adrodd:
Pan oeddwn i'n ymweld â'r ganolfan ailgylchu efo plant Ysgol Pendalar, holodd un o'r staff i mi, "be' amser sy' gynnoch chi?" A dyma ddechrau dweud yn sydyn pa mor hir fy mod i'n aros yng Nghymru.... Ond dim ond gofyn, "faint o'r gloch ydy hi" oedd hi!

No comments: