Thursday, February 12, 2015

alwys

Mae ffliw'n mynd o gwmpas y dref ac mae nifer o bobl yn sâl. Daliodd fy nwy blentyn y firws ofnadwy ac roedden nhw'n sâl yn hir iawn. Mae fy mab yn dal i heb wella'n llwyr a dweud y gwir. Yn ystod y pythefnos a mwy, roddwn i'n rhoi popeth posib iddyn nhw -  te efo mêl, finegr/lemwn, sinsir; cawl cyw iâr, triniaeth olew, tylino, tryledwr a mwy. Un peth arall oedd alwys wedi'i gymysgu efo sydd afal. Torrais ei "freichiau" sawl tro i wneud y cymysgedd. Wedi'r tymor salwch, mae'n halwys ffyddlon ni'n llai ond yn ffitio ar y silff gul wrth y ffenestr bellach yn torheulo yn yr haul.

2 comments:

Yvonne said...

I do hope those poor youngsters are better by now.

Emma Reese said...

Grazie. Indeed they are.