Thursday, February 19, 2015

coffi o honduras

Des o hyd i goffi o Honduras yn y siop a'i brynu am y tro cyntaf wrth gofio fy merch yn byw yno am dri mis. Efallai bod y coffi'n dod o'r cae roedd hi'n cynaeafu ynddo! Ond na. Dwedodd hi mai cae penodol oedd o. Mae'r coffi'n dda iawn beth bynnag - ysgafn a phleserus heb fod yn asid. 

No comments: