Saturday, February 14, 2015

sgwrs ar skype

Ces i a fy nau blentyn sgwrs efo fy merch yn Abertawe heddiw. Fe wnaethon ni "gyfarfod" un o'r merched yn y fflat hefyd sydd yn ffrind da iddi bellach. Roedd yn rhyfeddol clywed rhywun yn siarad efo acen Seisnig wrth ochr fy merch sydd yn siarad efo acen Americanaidd. Mae fy merch yn mwynhau'r dosbarthiadau gwahanol gan gynnwys Cymraeg. Hi ydy'r unig Americanes ymysg y deg myfyriwr o dramor yn y dosbarth Cymraeg. Mae hi'n cael ymarfer siarad ac ymddangos bod hi'n bwrw ymlaen yn braf. 

No comments: